Paryska Karta Nowej Europy
 
Encyklopedia PWN
Paryska Karta Nowej Europy,
dokument przyjęty 1990 na szczycie KBWE, nakreślający nową wizję współpracy eur. i zapoczątkowujący jej instytucjonalizację;
P.K.N.E. deklarowała oficjalnie zakończenie w Europie „ery konfrontacji i podziału” oraz początek „nowej ery demokracji, pokoju i jedności”; zawierała uzgodnienia m.in.: mające na celu zdynamizowanie procesów KBWE w dziedzinach bezpieczeństwa, współpracy gosp., środowiska naturalnego oraz kultury; stworzyła podstawy instytucjonalnej struktury KBWE, powołując m.in. polit. instytucje decyzyjne (Rada i Kom. Wysokich Przedstawicieli) oraz stałe organy adm. (Sekretariat w Pradze, Biuro do spraw Wolnych Wyborów w Warszawie oraz Centrum Zapobiegania Konfliktom w Wiedniu); przyjęcie P.K.N.E. zapoczątkowało nowy etap współpracy w ramach KBWE, stworzyło przesłanki do wyłonienia się euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa międzynar. i doprowadziło do przekształcenia KBWE w Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia