paryski szczyt KBWE
 
Encyklopedia PWN
paryski szczyt KBWE 1990,
spotkanie szefów państw i rządów KBWE; zwołany 19–21 XI 1990, w warunkach polit. postkomunist. Europy, zapoczątkował nowy etap współpracy w ramach procesów KBWE;
w kwestii bezpieczeństwa eur. istotne znaczenie miało podpisanie przy okazji szczytu traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych, akceptacja dokumentu wiedeńskiego z 1990 w sprawie środków budowy zaufania i bezpieczeństwa oraz pozytywne stanowisko wobec porozumienia w sprawie zjednoczenia Niemiec (podpisanego 12 IX 1990 w Moskwie); przyjęty dokument Paryska Karta Nowej Europy, określił kierunki działania na rzecz budowy bezpiecznej, dostatniej pod względem ekon. i demokr. Europy, stwarzając przesłanki dla przekształcenia KBWE w Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia