Kongres Europy
 
Encyklopedia PWN
Kongres Europy, kongres haski 1948,
kongres ruchu na rzecz integracji Europy, obradujący 7–11 V 1948 w Hadze;
zwołany przez Międzynarodowy Komitet Ruchów Jedności Europejskiej; skupił ok. 800 osób: postaci życia politycznego i społecznego Europy Zachodniej (m.in. W. Churchill — przewodniczący, K. Adenauer, P.-H. Spaak) oraz polityków emigracyjnych z Europy Środkowowschodniej; w toku obrad zarysowały się 2 wizje integracji: utworzenie federacji europejskiej z organami o kompetencjach ponadnarodowych, bądź powołania organizacji europejskiej o kompetencjach doradczych lub koordynacyjnych; przyjęto rezolucje wzywające państwa europejskie do starań o integrację; postulowano zwłaszcza powołanie zgromadzenia parlamentarnego, opracowanie karty praw człowieka, zbliżenie ekonomiczne i doprowadzenie do unii celnej, współpracę kulturalną; kongres przyczynił się do utworzenia X 1948 Ruchu Europejskiego działającego na rzecz upowszechnienia integracji europejskiej, powołania 1949 Rady Europy i uchwalenia 1950 Europejskiej konwencji praw człowieka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia