Kongres Europy
 
Encyklopedia PWN
Kongres Europy, kongres haski 1948,
kongres ruchu na rzecz integracji Europy, obradujący 7–11 V 1948 w Hadze;
zwołany przez Międzynar. Kom. Ruchów Jedności Eur.; skupił ok. 800 osób: postaci życia polit. i społ. Europy Zach. (m.in. W. Churchill — przewodniczący, K. Adenauer, P.-H. Spaak) oraz polityków emigr. z Europy Środkowowsch.; w toku obrad zarysowały się 2 wizje integracji: utw. federacji eur. z organami o kompetencjach ponadnar., bądź powołania organizacji eur. o kompetencjach doradczych lub koordynacyjnych; przyjęto rezolucje wzywające państwa eur. do starań o integrację; postulowano zwłaszcza powołanie zgromadzenia parlamentarnego, oprac. karty praw człowieka, zbliżenie ekon. i doprowadzenie do unii celnej, współpracę kult.; kongres przyczynił się do utw. X 1948 Ruchu Eur. działającego na rzecz upowszechnienia integracji eur., powołania 1949 Rady Europy i uchwalenia 1950 Europejskiej konwencji praw człowieka.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia