• Abiy Ahmed Ali, ur. 15 VIII 1976, Beshasha,
  polityk etiopski;
 • ablucja
  [łac. ablutio ‘mycie’, ‘kąpiel’],
  w religii oczyszczenie, obmycie, rytualne i symbol. usunięcie nieczystości z całego ciała lub jego części (np. twarzy, rąk, stóp), a także z przedmiotów kultu przed czynnością sakralną;
 • abnegacja
  [łac. abnegatio ‘odmawianie’, ‘zaprzeczenie’, ‘wyrzekanie się’],
  w etyce i ascezie postawa rezygnacji z dóbr materialnych, uczuć, zamierzeń, akt wyrzeczenia się ich, z powodu miłosierdzia, wyboru wartości wyższych, doskonalenia się lub ofiary.
 • abolicja
  [łac. abolitio ‘zniesienie’, ‘umorzenie’],
  prawo powszechny akt łaski polegający na zakazie wszczynania lub nakazie umorzenia postępowania karnego już wszczętego, ale jeszcze nieukończonego prawomocnym wyrokiem;
 • abolicjonizm
  [łac. abolitio ‘zniesienie’, ‘umorzenie’],
  ruch ideol., społ. i polit. XVIII–XIX w. w Europie (gł. Wielkiej Brytanii i Francji) i obu Amerykach, którego celem była początkowo likwidacja handlu niewolnikami, później zaś — samej instytucji niewolnictwa.
 • dawne państwo w Afryce Zachodniiej, → Dahomej.
 • Abomey
  [abomẹ] Wymowa,
  m. w południowym Beninie.
 • abordaż
  [fr.],
  sposób walki na morzu stosowany powszechnie do XIX w.;
 • Aborowicz Robert, pseud. Azja, Czesław Skarżyński, ur. 18 VI 1918, Barnauł (Syberia), zm. 2 II 1943, Ulów k. Tomaszowa Lubelskiego,
  porucznik BCh, z zawodu leśnik;
 • rdzenna ludność Australii.
 • żydowski egzegeta biblijny, → Abrawanel Izaak Juda.
 • Abraha, żył w VII w.,
  chrześcijański wicekról etiopskiego Aksum, rządził w opanowanym przez Etiopczyków Jemenie;
 • Abraham, Abram, żył w XV(?) w. p.n.e.,
  wg Księgi Rodzaju oraz innych tradycji bibl. imię wspólnego praojca Izraelitów, Edomitów i Arabów (patriarchowie), który zapoczątkował wiarę w jedynego Boga;
 • Abraham Antoni, ur. 19 XII 1869, przysiółek Zdrada (pow. pucki), zm. 23 VI 1923, Gdynia,
  działacz społeczny i narodowy na Pomorzu;
 • Abraham Głowacz ze Zbąszynia, data ur. nieznana, zm. przed 10 VIII 1441,
  protektor husytów w Wielkopolsce;
 • Abraham Roman, ur. 28 II 1891, Lwów, zm. 26 VIII 1976, Warszawa,
  syn Władysława, generał, z zawodu prawnik;
 • Abraham Władysław, ur. 10 X 1860, Sambor, zm. 15 X 1941, Lwów,
  ojciec Romana, historyk prawa kośc. i polskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia