abolicja
 
Encyklopedia PWN
abolicja
[łac. abolitio ‘zniesienie’, ‘umorzenie’],
prawo powszechny akt łaski polegający na zakazie wszczynania lub nakazie umorzenia postępowania karnego już wszczętego, ale jeszcze nieukończonego prawomocnym wyrokiem;
abolicja odnosi się albo do określonej kategorii przestępstw lub wykroczeń, albo do określonej kategorii sprawców; niekiedy abolicja ma charakter warunkowy (poddanie sprawcy próbie); różni się od innych aktów łaski, które polegają na darowaniu w całości lub w części prawomocnie orzeczonych kar (amnestia, prawo łaski); przepisy o abolicji są z reguły zawarte w ustawach amnestyjnych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia