• Abramowicz Jan, data ur. nieznana, zm. 1602,
  ojciec Mikołaja, wojewoda, działacz kalwiński;
 • Abramowicz Mikołaj, M. Abrahamowicz, data ur. nieznana, zm. II 1651,
  syn Jana, wojewoda;
 • Abramowicz Witold, ur. 28 lub 29 VIII 1874, Kaługa, zm. ok. 1940,
  działacz polityczny, adwokat;
 • Abramowska Stanisława, ur. 1867, zm. 1892,
  żona Edwarda Józefa, działaczka socjalist.;
 • Abramowski Edward Józef, ur. 17 VIII 1868, Stefanino (Ukraina), zm. 21 VI 1918, Warszawa,
  działacz społeczny, socjolog, filolog, psycholog, twórca polskiej odmiany kooperatyzmu, teoretyk spółdzielczości.
 • Abranches
  [abrạ̃:szisz],
 • Abrantes
  [abrạ̃ntəsz],
  miasto w środkowej Portugalii (region Centrum), nad rzeką Tag;
 • Abrawanel, Abrabanel, Izaak Juda, ur. 1437, Lizbona, zm. 1508, Wenecja,
  żydowski egzegeta, filozof, poeta i lekarz
 • Abreu João Capistrano Honório de, ur. 23 X 1853, Maranguape, zm. 13 VIII 1927, Rio de Janeiro,
  historyk brazylijski;
 • Abruzja, Abruzzi,
  region we Włoszech, w środkowej części Płw. Apenińskiego, nad M. Adriatyckim;
 • Absalom, ur. ok. 1000 p.n.e., zm. ok. 970 p.n.e.,
  wg Biblii trzeci syn króla Dawida;
 • Absalon, ur. 1128, Fjenneslev, zm. 21 III 1201, Sorø,
  duński duchowny i polityk;
 • absolut
  [łac. absolutus ‘zupełny’, ‘bezwględny’],
  w tradycji filozoficznej byt wolny od niedoskonałości, bez przyczyny, od niczego niezależny, istniejący sam z siebie, nie określony ani ograniczony, pojmowany na ogół jako wieczna, jedyna i konieczna podstawa rzeczywistości, od której wszystko inne jest zależne (nous, absolutny duch, absolutna idea, Bóg).
 • absolutorium
  [łac. absolvere ‘uwolnić’],
  akt organu przedstawicielskiego (np. sejmu, walnego zgromadzenia członków organizacji) uznający na podstawie sprawozdania działalność finansowa organu wykonawczego (np. rządu) za prawidłową;
 • absolutorium
  [łac. absolvere ‘uwolnić’],
  naukozn. stwierdzenie ukończenia studiów wyższych i złożenia egzaminów końcowych — bez złożenia pracy i egzaminu magisterskiego, czyli uzyskania tytułu zawodowego.
 • absolutum dominium
  [łac., ‘nieograniczona władza’],
  nieograniczona, absolutna władza panującego;
 • absolutyzm
  [łac. absolutus ‘zupełny’, ‘bezwzględny’],
  system władzy w monarchiach europejskich epoki wczesnonowożytnej (XVI–XVIII w.), w których władca sprawował pełnię władzy suwerennej (suwerenność), ograniczoną jedynie zasadami prawa naturalnego oraz podstawowymi normami ustrojowymi (np. porządek sukcesji tronu).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia