absolutorium
 
Encyklopedia PWN
absolutorium
[łac. absolvere ‘uwolnić’],
akt organu przedstawicielskiego (np. sejmu, walnego zgromadzenia członków organizacji) uznający na podstawie sprawozdania działalność finansowa organu wykonawczego (np. rządu) za prawidłową;
w Polsce sejm co roku wypowiada się w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Ministrów, oceniając wykonanie przez nią ustawy budżetowej; odmowa udzielenia absolutorium nie powoduje dymisji rządu, ale ma skutki polit.; absolutorium występuje też w systemie samorządu terytorialnego; rady (gminy, miast, powiatu) i sejmiki województw co roku udzielają absolutorium zarządom; odmowa udzielenia absolutorium uruchamia procedurę odwołania zarządu.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia