kontrola parlamentarna
 
Encyklopedia PWN
kontrola parlamentarna,
jedna z funkcji współczesnego parlamentu, szczególnie istotna dla jego relacji z władzą wykonawczą (organami rządowymi) i wiążąca się z zasadą politycznej odpowiedzialności rządu (jego członków) przed parlamentem.
W Polsce kontrola parlamentarna należy do sejmu; dotyczy gł. działalności rządu, ministrów i jednostek im podległych; instrumentami kontroli parlamentarnej są m.in.: dezyderaty, zapytania, interpelacje poselskie oraz działalność komisji sejmowych (rezolucje, analiza działalności resortów, wysłuchiwanie sprawozdań kierowników resortów, inicjowanie przeprowadzenia kontroli); szczególną dziedziną kontroli parlamentarnej jest kontrola wykonania budżetu i związana z nią instytucja absolutorium.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia