interpelacja
 
Encyklopedia PWN
interpelacja
[łac.],
jedna z form kontroli parlamentarnej będąca zapytaniem jednego lub większej liczby deputowanych, skierowanym zazwyczaj do rządu lub jednego z jego członków;
odpowiedź musi być udzielona w określonym terminie i możliwe jest przeprowadzenie nad nią debaty parlamentarnej; w Polsce interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym charakterze i może być skierowana do prezesa Rady Ministrów, członka rządu, prezesa NIK i prezesa NBP, którzy obowiązani są do odpowiedzi w ciągu 21 dni (odpowiedź musi być rozpatrzona na posiedzeniu sejmu).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia