Abruzja
 
Encyklopedia PWN
Abruzja, Abruzzi,
region we Włoszech, w środkowej części Płw. Apenińskiego, nad M. Adriatyckim;
— 1,3 mln mieszk. (2008); powierzchnia 10,8 tys. km2, gł. miasta i ośr. gosp.: Pescara, L’Aquila (stol.), Chieti, Teramo; powierzchnia w większości górzysta, w zachodniej i środkowej części Abruzji najwyższe pasmo Apenin — Apenin Abruzyjski (Corno Grande, 2912 m), we wschodniej części — pogórze i wąska nizina nadbrzeżna; region roln.-przem.; uprawa zbóż, ziemniaków, buraków cukrowych, winorośli, drzew owocowych, oliwek, warzyw; hodowla owiec i bydła; rybołówstwo mor.; wydobycie gazu ziemnego, boksytów; przemysł spoż. (gł. winiarski, cukrowniczy, tytoniowy, olejarski), maszyn., elektrotechniczny, cementowy (Pescara), włók.; nad M. Adriatyckim liczne kąpieliska, w Apeninie Abruzyjskim znane ośr. sportów zimowych; Park Nar. Abruzzo.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia