a posteriori
 
Encyklopedia PWN
a posteriori
[łac., ‘to, co późniejsze’, ‘z następstwa (logicznego)’],
filoz. zdanie (lub sąd) a posteriori jest to zdanie przyjęte „po fakcie”, „na podstawie faktów”.
1) w średniowieczu: wyjaśnienie przebiegające w kierunku zgodnym z kolejnością poznania (od skutku do przyczyny); 2) w okresie nowożytnym: indukcja, jako rozumowanie od szczegółów do ogółu; od XVIII w.: poznanie oparte na doświadczeniu; przeciwieństwo a priori.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia