filozofia matematyki
 
Encyklopedia PWN
filozofia matematyki,
filozoficzna refleksja nad matematyką jako nauką;
obejmuje problemy: 1) epistemologiczne — naturę poznania matematycznego, kwestię stosowalności teorii matematycznych w badaniu rzeczywistości empirycznej, zagadnienie stosunku logiki do matematyki; 2) ontologiczne — naturę przedmiotów badanych przez metafizykę, sposób ich istnienia, problem nieskończoności w matematyce.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia