intuicjonizm
 
Encyklopedia PWN
intuicjonizm,
mat., filoz. współczesny kierunek w zakresie podstaw matematyki;
wg intuicjonizmu budowę wszelkich teorii matematycznych należy opierać jedynie na pierwotnej intuicji ciągu liczb naturalnych oraz na intuicyjnie pojętej zasadzie indukcji matematycznej; stworzony przez L.E.J. Brouwera; ponieważ intuicjonizm dopuszcza wyłącznie konstrukcyjne dowody istnienia, jest uważany za odmianę konstruktywizmu; intuicjonizm wiąże się również z przebudową logiki klasycznej (zwłaszcza A. Heyting), z której usuwa logiczną zasadę wyłączonego środka jako pozytywnego środka dowodowego, dopuszczając jej stosowanie tylko do obalania twierdzeń, oraz odrzuca użycie kwantyfikatorów ogólnych o nieograniczonym zakresie jako źródła antynomii; idee intuicjonizmu znajdują wyraz w konstruowaniu logik wielowartościowych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia