formalizm
 
Encyklopedia PWN
formalizm
[łac.],
filoz. stanowisko reprezentowane przez przedstawicieli różnych gałęzi filozofii, nauki i sztuki, którzy kładą nacisk na formę (w różnych znaczeniach tego terminu) przedmiotu swych badań lub swej twórczości, stając na stanowisku, że o treści, a więc o wartościach poznawczych, etycznych, estetycznych (formalizm estetyczny) itp. w danej dziedzinie decyduje głównie lub wyłącznie forma;
pojęcie „formalizmu” jest względne, operowanie nim bez odniesienia do określonej dziedziny działalności ludzkiej oraz bez wyraźnego sprecyzowania przeciwstawianych sobie znaczeń terminów „forma” i „treść” może prowadzić do nieporozumień; pot. drobiazgowe przestrzeganie ustalonych form i przepisów bez wnikania w ich treść.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia