podstawy matematyki
 
Encyklopedia PWN
podstawy matematyki,
dział matematyki tworzący zespół teorii, które wyrosły z badań nad uściśleniem podstawowych pojęć matematyki; należą do niego logika matematyczna i teoria mnogości; również dział filozofii nauki, złożony z doktryn dotyczących źródeł i charakteru poznania mat., natury i sposobu istnienia obiektów mat., przyczyn stosowalności matematyki itp.,
nazwa podstawy matematyki nawiązuje do faktu, że każdą teorię mat. można traktować jako część teorii mnogości.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia