• oznaczenie jednostki prądu elektrycznego oraz siły magnetomotorycznej i napięcia magnetycznego, → amper.
 • α-bisabobol, C15H25OH,
  związek organiczny, trzeciorzędowy alkohol seskwiterpenowy, ciecz;
 • oznaczenie jednostki ładunku elektrycznego, → amperogodzina.
 • oznaczenie jednostki ładunku elektrycznego, → amperosekunda.
 • w kwantowej teorii struktury atomów i cząsteczek chem. metoda polegająca na rozwiązywaniu równania Schrödingera przy użyciu metod analizy numerycznej oraz uniwersalnych stałych fiz., jak masa i elektryczne ładunki cząstek, stała Plancka;
 • abak
  [gr. ábax, ábakos ‘deska’],
  abakus,
  mat. rodzaj liczydła;
 • włók. → manila.
 • Abakanowicz-Abdank, Abdank-Abakanowicz, Bruno, ur. 6 X 1852, Wiłkomierz, zm. 29 VIII 1900, Paryż,
  inżynier, matematyk i wynalazca, gł. w dziedzinie elektrotechniki;
 • nazwa zwyczajowa insektycydu i akarycydu;
 • Abbe Ernst, ur. 23 I 1840, Eisenach, zm. 14 I 1905, Jena,
  fizyk niemiecki;
 • fiz. wielkość charakteryzująca dyspersję materiałów optycznych,
 • Abbego warunek, warunek sinusów,
  warunek, który musi spełniać układ optyczny, aby mógł dawać ostre obrazy również w przypadku promieni świetlnych padających pod dużym kątem:
 • Abbot
  [ạ̈bət]
  Charles Greeley, ur. 31 V 1872, Wilton (stan New Hampshire), zm. 17 XII 1973, Waszyngton,
  astrofizyk amerykański;
 • ABC, ang. Active Body Control,
  techn. system aktywnego zawieszenia samochodu zapewniający podczas jazdy stałe, prawie niezmienne względem jezdni, położenie nadwozia.
 • inżynier, matematyk i wynalazca, → Abakanowicz-Abdank Bruno.
 • Abel Niels Henrik Wymowa, ur. 5 VIII 1802, wyspa Finnøy k. Stavanger, zm. 6 IV 1829, Froland k. Arendal,
  matematyk norweski;
 • nagroda przyznawana w dziedzinie matematyki, ufundowana przez rząd Norwegii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia