• Achmatowicz Osman, ur. 16 III 1899, Bergaliszki (Wileńszczyzna), zm. 4 XII 1988, Warszawa,
  chemik organik, pochodzący z książąt tatarskich;
 • achromat
  [gr. achrṓmatos ‘bezbarwny’],
  układ opt., w którym dzięki zastosowaniu materiałów o różnej dyspersji (np. szkło kronowe i flintowe) skorygowano aberrację chromatyczną położenia dla 2 długości fal świetlnych;
 • zmniejszenie aberracji chromatycznej przez łączenie soczewek o odpowiednio dobranych współczynnikach załamania światła i ogniskowych.
 • achter-
  [niem.],
  after-,
  żegl. przedrostek oznaczający związek z rufową (tylną) częścią statku wodnego (np. jachtu);
 • achterpik
  [niem.],
  skrajnik rufowy,
  żegl. wodoszczelny przedział na rufie statku wodnego, oddzielony od reszty pomieszczeń grodzią wodoszczelną;
 • achtersztag
  [niem.],
  żegl. lina usztywniająca maszt statku wodnego (jachtu) od stronu rufy.
 • Ackeret
  [akrẹ]
  Jacob, ur. 17 III 1898, Zurych, zm. 1981,
  aerodynamik szwajcarski;
 • ACM Wymowa, ang. Association for Computing Machinery,
  amerykańskie stowarzyszenie zawodowe informatyków, zał. 1947;
 • Acrux, α Crucis,
  jaśniejszy składnik gwiazdy wielokrotnej leżącej w gwiazdozbiorze Krzyż Południa;
 • czasopismo nauk., wyd. 1935–39 i od 1958 w Warszawie przez Inst. Mat. PAN;
 • czasopismo nauk., wyd. w Krakowie od 1925, następnie od 1966 w Warszawie;
 • czasopismo nauk. (miesięcznik) o międzynar. zasięgu, wyd. w Polsce pod egidą Pol. Tow. Fiz., ma status czasopisma uznawanego przez Eur. Tow. Fizyczne;
 • acydoliza
  [łac.-gr.],
  reakcja wymiany reszt kwasowych między estrem i kwasem organicznym;
 • acydymetria
  [łac. acidus ‘kwaśny’, gr. metréō ‘mierzę’],
  dział chemicznej analizy ilościowej;
 • acyl, grupa acylowa, RC(O)–,
  jednowartościowa grupa organiczna wywodząca się z cząsteczki kwasu karboksylowego, RCOOH (R — alkil lub aryl).
 • chem. → acyl.
 • reakcja chem. polegająca na wymianie (podstawianiu) atomu wodoru w grupie hydroksylowej –OH, aminowej –NH2 i –NHR lub atomu wodoru w cząsteczce węglowodoru aromatycznego na acyl (RCO–);
 • acylowe chlorki, chlorki kwasowe,
  związki organiczne, pochodne kwasów karboksylowych, opisywane wzorem ogólnym RCOCl (R — alkil lub aryl);
 • ad absurdum
  [łac. reductio ad absurdum ‘sprowadzanie do niedorzeczności’],
  log. → reductio ad absurdum.
 • inform. język programowania wysokiego poziomu, oprac. 1975–81 na zlecenie Dep. Obrony USA;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia