ACM
 
Encyklopedia PWN
ACM Wymowa, ang. Association for Computing Machinery,
amerykańskie stowarzyszenie zawodowe informatyków, zał. 1947;
ok. 80 tys. czł. w 100 krajach (1999); publikuje książki i czasopisma (m.in. mies. „Communications of the ACM” będący przeglądem najnowszych osiągnięć informatyki); organizuje konferencje (ok. 100 rocznie) i wystawy; określa wzorcowe programy kształcenia; przyznaje coroczne Nagrody Turinga.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia