• adamantan, C10H16,
  związek organiczny, tricyklodekan, bezbarwne kryształy;
 • adamaszek
  [arab.],
  biała lub jednobarwna tkanina z wzorem żakardowym; początkowo wytwarzana z lnu, jedwabiu naturalnego, obecnie również z wszystkich rodzajów ciągłych włókien chemicznych;
 • Adamczewski Ignacy, ur. 25 I 1907, Warszawa, zm. 23 VI 2000, Gdańsk,
  fizyk;
 • Adamek Witold, ur. 7 XI 1945, Łódź, zm. 18 II 2017, Warszawa,
  operator filmowy;
 • Adamiecki Karol, ur. 18 III 1866, Dąbrowa Górnicza, zm. 16 V 1933, Warszawa,
  jeden z twórców i teoretyków naukowej organizacji pracy, wynalazca i racjonalizator procesów technologicznych i produkcyjnych, z wykształcenia inżynier metalurg;
 • Adams
  [ạ̈dəmz]
  John Couch, ur. 5 VI 1819, Laneast (Kornwalia), zm. 21 I 1892, Cambridge (hrab. Cambridgeshire),
  bryt. astronom i matematyk;
 • Adams
  [ạ̈dəmz]
  Roger, ur. 2 I 1889, Boston, zm. 6 VII 1971, Champaign (stan Illinois),
  chemik amerykański;
 • Adams
  [ạ̈dəmz]
  Walter Sydney, ur. 20 XII 1876, Kassab (Syria), zm. 11 V 1956, Pasadena (USA),
  astrofizyk amerykański;
 • adamsyt, difenyloaminochloroarsyna, HN(C6H4)2AsCl,
  związek org.; krystaliczna jasnożółta substancja (a. techniczny — ciemnozielony lub brązowy);
 • adaptacja
  [łac.],
  techn. w teorii sterowania automatycznego proces zmian parametrów i struktury układu
 • adapter
  [ang. < łac.],
  zespół lub element łączący 2 zespoły urządzenia albo jedno urządzenie z drugim w celu umożliwienia ich właściwej współpracy lub pełnienia przez nie określonej funkcji;
 • chem. → ligand.
 • addycja
  [łac. additio ‘dodawanie’],
  reakcja przyłączania,
  chem. reakcja chem. polegająca na przyłączaniu atomów lub cząsteczek związku chem. z utworzeniem cząsteczki jednego produktu (adduktu);
 • powstawanie wrażeń barwnych przez składanie (mieszanie) barw prostych w oku;
 • addytywność
  [łac.],
  mat. własność funkcji przypisującej wartości liczbowe dowolnym obiektom: funkcja jest addytywna, gdy jej wartość dla dowolnego obiektu jest równa sumie jej wartości dla części, na jakie obiekt został podzielony;
 • metodol. termin używany przy określaniu warunków prawdziwości i poprawności nauk., np. adekwatna definicja — definicja trafnie ujmująca zakres słowa definiowanego;
 • Ader Clément, ur. 2 IV 1841, Murat k. Tuluzy, zm. 3 V 1925, Tuluza,
  fr. pionier lotnictwa, z zawodu inżynier drogowy;
 • ADF, ang. Automatic Direction Finder,
  lotn. radionamiernik pokładowy; → radiokompas.
 • Adhara, ε Canis Maioris,
  druga pod względem jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa;
 • adhezja
  [łac.],
  przyleganie, przyczepność,
  zjawisko przylegania powierzchniowych warstw 2 różnych (stałych lub ciekłych) faz (ciał);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia