adekwatność
 
Encyklopedia PWN
adekwatność,
metodol. termin używany przy określaniu warunków prawdziwości i poprawności nauk., np. adekwatna definicja — definicja trafnie ujmująca zakres słowa definiowanego;
pot. odpowiedniość, zgodność z czymś.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia