adaptacja
 
Encyklopedia PWN
adaptacja
[łac.],
techn. w teorii sterowania automatycznego proces zmian parametrów i struktury układu
a także sterujących nim oddziaływań zewn., zmierzających na podstawie bieżącej informacji, do osiągnięcia lub utrzymania określonego, zazwyczaj optymalnego stanu układu przy początkowej nieokreśloności i zmieniających się warunkach pracy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia