• adsorpcja fizyczna, fizysorpcja,
  adsorpcja zachodząca na skutek występowania między adsorbatem a adsorbentem oddziaływań międzycząsteczkowych.
 • techn. → adsorber.
 • adwekcja
  [łac. advectio ‘przywóz’, ‘doprowadzanie’],
  poziomy ruch powietrza atmosferycznego polegający na napływaniu powietrza o określonych właściwościach nad dany obszar;
 • adypinowy kwas, kwas butanodikarboksylowy, kwas heksanodiowy, HOOC(CH2)4COOH,
  związek organiczny, białe kryształy;
 • → Herona bania.
 • aero-
  [gr. aḗr ‘powietrze’],
  pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z powietrzem, np. aerobioza, aerostat, aerozol.
 • Aero, Aero Vodochody As,
  czeska wytwórnia lotnicza;
 • aeroakustyka
  [gr. aḗr ‘powietrze’, akoustikós ‘dotyczący słuchu’],
  dział akustyki zajmujący się zagadnieniami związanymi z generacją i propagacją dźwięku wywołanego zjawiskami aerodynamicznymi.
 • aerobus
  [fr.],
  samolot szerokokadłubowy przeznaczony do przewozu dużej liczby pasażerów (ponad 300 osób);
 • aerodrom
  [gr.],
  dawna nazwa lotniska.
 • aerodyna
  [gr. aḗr ‘powietrze’, dýna(mis) ‘siła’],
  statek powietrzny cięższy od powietrza, unoszący się w atmosferze w wyniku odziaływania powietrza na jego powierzchnie nośne;
 • → siła aerodynamiczna.
 • całokształt prac doświadczalnych, których celem jest badanie zjawisk wzajemnego oddziaływania gazu i zanurzonego w nim ciała stałego, jeżeli występuje ruch względny gazu i ciała.
 • nagrzewanie się powierzchni ciała stałego opływanego przez naddźwiękowy lub hiperdźwiękowy strumień gazu.
 • aerodynamiczny kształt, kształt opływowy,
  kształt ciał warunkujący wystąpienie małego oporu czołowego (siła aerodynamiczna) przy opływie tych ciał przez płyn.
 • aerodynamiczny profil, profil lotniczy,
  kształt przekroju poprzecznego skrzydeł, łopat śmigła i płatów usterzenia samolotu, łopat wirnika śmigłowca, turbin i in. maszyn przepływowych, skrzydeł śruby napędowej.
 • lotn. układ pomiarowo-obliczeniowy statków powietrznych;
 • aerodynamika
  [gr. aḗr ‘powietrze’, dýnamis ‘siła’],
  dział mechaniki płynów zajmujący się przepływami gazów (gł. powietrza) i oddziaływaniami sił między gazem a obiektem poruszającym się względem niego.
 • mech. → aerosprężystość.
 • wiatrowa → energetyka.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia