aerodynamiczne badania
 
Encyklopedia PWN
aerodynamiczne badania,
całokształt prac doświadczalnych, których celem jest badanie zjawisk wzajemnego oddziaływania gazu i zanurzonego w nim ciała stałego, jeżeli występuje ruch względny gazu i ciała.
Badania aerodynamiczne przeprowadza się na modelach lub bezpośrednio na obiektach rzeczywistych (np. badania samolotów w locie z odpowiednio umieszczonymi czujnikami i aparaturą rejestrującą). Podstawowymi urządzeniami do laboratoryjnych badań są tunele aerodynamiczne; badany obiekt umieszcza się w tunelu w jednorodnym strumieniu powietrza. Do pomiaru sił i momentów aerodynamicznych działających na obiekt, prędkości strumienia, ciśnienia itp. stosuje się odpowiednie przyrządy, np. wagi aerodynamiczne, rurki spiętrzające, anemometry. Powszechnie wykorzystuje się automatyzację pomiarów wspomaganą techniką komputerową do rejestracji, przechowywania, przetwarzania i cyfrowego opracowywania wyników pomiarów. Ważną rolę odgrywają metody wizualizacji przepływów, umożliwiające badanie wielu zjawisk towarzyszących opływowi ciała, np. oderwanie warstwy przyściennej. Przy przenoszeniu wyników badań do warunków rzeczywistych muszą być zachowane prawa podobieństwa aerodynamicznego (podobieństwo fizyczne). Początkowo badania aerodynamiczne odgrywały podstawową rolę w lotnictwie, obecnie stosuje się je też w wielu innych dziedzinach techniki, np. przy badaniu opływu samochodów, szybkich pociągów, nadwodnych części statków, wiatrowych obciążeń konstrukcji budowlanej (wież, kominów itp.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia