addycja
 
Encyklopedia PWN
addycja
[łac. additio ‘dodawanie’],
reakcja przyłączania,
chem. reakcja chem. polegająca na przyłączaniu atomów lub cząsteczek związku chem. z utworzeniem cząsteczki jednego produktu (adduktu);
zdolność do addycji wykazują zwłaszcza związki org. zawierające wiązania wielokrotne, np. alkeny: CH2=CH2 + HBr → CH3CH2Br; addycja monomerów prowadząca do powstania polimeru (poliaddycja) jest odmianą polimeryzacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia