adhezja
 
Encyklopedia PWN
adhezja
[łac.],
przyleganie, przyczepność,
zjawisko przylegania powierzchniowych warstw 2 różnych (stałych lub ciekłych) faz (ciał);
jest wynikiem występowania sił przyciągania między cząsteczkami stykających się ciał (oddziaływania międzycząsteczkowe); miarą adhezji jest praca potrzebna do rozdzielenia przylegających do siebie warstw o jednostkowej powierzchni (jednostka J/m2); adhezja przejawia się np. przy pisaniu kredą na tablicy, klejeniu, lutowaniu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia