• acetanilid, N-fenyloacetamid, C6H5NHCOCH3,
  związek organiczny, pochodna aniliny, białe blaszki;
 • nazwa zwyczajowa herbicydu z grupy anilidów;
 • acetofenon, keton metylowo-fenylowy, acetylobenzen, C6H5COCH3,
  związek organiczny, najprostszy keton alifatyczno-aromatyczny, ciało stałe;
 • aceton, propan-2-on, keton dimetylowy, dimetyloketon, CH3COCH3,
  związek organiczny, najprostszy i najważniejszy keton acykliczny;
 • acetyl, grupa acetylowa, CH3CO–,
  jednowartościowa grupa organiczna wywodząca się z cząsteczki kwasu octowego, CH3COOH.
 • acetylen, etyn, HC≡CH,
  związek organiczny, najprostszy węglowodór nienasycony o potrójnym wiązaniu (alkin);
 • acetyloaceton, 2,4-pentanodion,
  związek organiczny, β-diketon; H3C–CO–CH–CO–CH3, bezbarwna ciecz;
 • zwyczajowa nazwa octanu → celulozy.
 • acetylooctowy kwas, kwas 3-oksomasłowy, CH3COCH2COOH,
  związek organiczny, najprostszy β-ketonokwas, ciecz;
 • chem. → acetyl.
 • reakcja podstawiania atomu wodoru w cząsteczkach związku organicznego grupą acetylową (CH3CO–);
 • acetylu chlorek, CH3−CO−Cl,
  związek organiczny, chlorek kwasu octowego, bezbarwna ciecz;
 • Achard
  [aszạ:r]
  Franz Karl, ur. 28 IV 1753, Berlin, zm. 20 IV 1821, Konary (niem. Kunern, Dolny Śląsk),
  niemiecki chemik i fizyk;
 • Achenwall Gottfried, ur. 20 X 1719, Elbląg, zm. 1 V 1772, Getynga,
  statystyk niemiecki, z wykształcenia historyk i prawnik;
 • Achernar, α Eridani,
  najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Erydanu;
 • Acheson
  [ạ̈czısən]
  Edward Goodrich, ur. 9 III 1856, Waszyngton, zm. 6 VII 1931, Nowy Jork,
  chemik amerykański;
 • chem. cecha obiektu (np. cząsteczki chem., kryształu) wynikająca z jego budowy przestrzennej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia