„Acta Physica Polonica”
 
Encyklopedia PWN
„Acta Physica Polonica”,
czasopismo nauk. (miesięcznik) o międzynar. zasięgu, wyd. w Polsce pod egidą Pol. Tow. Fiz., ma status czasopisma uznawanego przez Eur. Tow. Fizyczne;
składa się z części: A — publikowanej przez Inst. Fiz. PAN w Warszawie (prace z zakresu fizyki materii skondensowanej, optyki i elektroniki kwantowej, fizyki atomowej i molekularnej oraz fizyki stosowanej),? oraz B — publikowanej przez Uniw. Jagielloński we współpracy z PAU (prace z zakresu fizyki teoret., teorii względności, fizyki jądrowej i fizyki cząstek elementarnych oraz fizyki statyst.); prace są publikowane w języku angielskim.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia