Polskie Towarzystwo Fizyczne
 
Encyklopedia PWN
Polskie Towarzystwo Fizyczne (PTF),
towarzystwo nauk., z siedzibą w Warszawie; zał. 1919 pod nazwą Tow. Fizyczne w Warszawie;
od 1920 pod obecną nazwą; zadaniem PTF jest popieranie rozwoju fizyki i jej popularyzacja; wydaje m.in. mies. „Acta Physica Polonica” i dwumies. „Postępy Fizyki”; od 1965 przyznaje Medal M. Smoluchowskiego za wybitny wkład do rozwoju co najmniej jednej dziedziny fizyki; co 2 lata organizuje Zjazd Fizyków pol.; duży wkład w rozwój Towarzystwa wnieśli m.in.: J. Wierusz-Kowalski, S. Kalinowski, W. Natanson, S. Pieńkowski, W. Rubinowicz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia