• wada soczewkowych układów opt. spowodowana zależnością współczynnika załamania światła materiału soczewek od długości fali świetlnej (dyspersja światła);
 • maksymalne zniekształcenie czoła powierzchni fali świetlnej przechodzącej przez układ optyczny (np. obiektyw).
 • geom. wada układów opt. (soczewek, zwierciadeł) spowodowana tym, że poszczególne strefy kuliste, na które można podzielić soczewkę (zwierciadło), mają różne ogniskowe;
 • astr. pozorne odchylenie położenia obserwowanego ciała niebieskiego na sferze niebieskiej od jego położenia rzeczywistego wywołane zmianą kierunku promieni świetlnych wskutek ruchu Ziemi;
 • wady układów optycznych przejawiające się w tym, że otrzymane za ich pomocą obrazy optyczne (lub ich elementy) są nieostre, zniekształcone lub zabarwione;
 • abhezja
  [łac.],
  obserwowany brak przylegania warstw powierzchniowych 2 różnych (stałych lub ciekłych) ciał (faz);
 • abietynowy kwas, C19H29COOH,
  związek organiczny, kwas żywiczny, żółty proszek;
 • wiercona studnia z ręczną pompą kolumienkową;
 • lotn. warstwa pokrywająca statki kosm. i rakiety;
 • Abłamowicz Andrzej, ur. 15 V 1929, Kraków, zm. 2 III 1985, Warszawa,
  inżynier mechanik, pilot sport., akrobata lotn., pilot doświadczalny samolotowy i szybowcowy;
 • abonent
  [niem. Abonnent],
  osoba mająca prawo do korzystania z jakiegoś urządzenia (radia, telefonu) lub otrzymywania czegoś (gazety, biletów do teatru) na zasadzie uiszczania stałej, regularnej opłaty (tzw. abonamentu).
 • Abraham Max, ur. 26 III 1875, Gdańsk, zm. 16 XI 1922, Monachium,
  fizyk niemiecki;
 • Abrams
  [ẹıbrəmz],
  czołg konstrukcji amerykańskiej;
 • Abrikosow Aleksiej A., ur. 25 VI 1928, Moskwa, zm. 29 III 2017, Palo Alto,
  fizyk rosyjski;
 • Abruzzo
  [əbrụzəu]
  Benjamin, ur. 9 VI 1930, Rockford, zm. 11 II 1985, k. Albuquerque,
  amerykański przedsiębiorca i pilot balonowy;
 • termoplast. tworzywo sztuczne otrzymywane z akrylonitrylu (AN), butadienu (B) i styrenu (S);
 • ABS Wymowa, ang. Anti-Lock Brakes System Wymowa,
  techn. system przeciwdziałający blokowaniu kół pojazdu przy hamowaniu;
 • absolut
  [łac. absolutus ‘zupełny’, ‘bezwzględny’],
  olejek absolutny,
  chem. substancja zapachowa będąca mieszaniną naturalnych związków pochodzenia roślinnego;
 • absorbancja
  [łac.],
  fiz. → gęstość optyczna.
 • absorbat
  [łac.],
  substancja pochłaniana w procesie absorpcji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia