ab initio metoda
 
Encyklopedia PWN
ab initio metoda,
w kwantowej teorii struktury atomów i cząsteczek chem. metoda polegająca na rozwiązywaniu równania Schrödingera przy użyciu metod analizy numerycznej oraz uniwersalnych stałych fiz., jak masa i elektryczne ładunki cząstek, stała Plancka;
chociaż metody numeryczne prowadzą zwykle do obliczenia przybliżonej funkcji falowej i energii układu, to na ogół wyniki można ulepszyć za pomocą znanych algorytmów zmierzających do uzyskania rozwiązania dokładnego; uważa się, że przybliżenia wykorzystywane w tej metodzie są lepiej uzasadnione teoretycznie niż w metodach półempirycznych lub w niektórych wersjach teorii funkcjonału gęstości, gdzie są używane parametry empiryczne oprac. na podstawie, np. geometrii cząsteczek, ciepła tworzenia, potencjałów jonizacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia