analiza matematyczna
 
Encyklopedia PWN
analiza matematyczna,
dział matematyki, którego przedmiotem badań, opartych na pojęciu granicy, są funkcje i ich uogólnienia.
Tradycyjnie obejmuje teorię granic ciągów i funkcji, szeregów liczbowych i funkcyjnych, rachunek różniczkowy i całkowy; do analizy matematycznej (rozumianej szerzej) zalicza się też analizę funkcjonalną, funkcje analityczne, równania różniczkowe zwyczajnerównania różniczkowe cząstkowe, równania całkowe, rachunek wariacyjny, geometrię różniczkową i in. Analiza matematyczna wyrosła ze stworzonego w XVII w. przez I. Newtona i G.W. Leibniza rachunku różniczkowego i całkowego; do dalszego rozwoju analizy matematycznej wybitnie przyczynili się m.in.: L. Euler, J.L. de Lagrange, P.S. Laplace, A.L. Cauchy, P.G.L. Dirichlet, K. Weierstrass. Dzięki skutecznym metodom i szerokim zastosowaniom analiza matematyczna pozostaje do czasów współczesnych jednym z głównych działów matematyki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia