mnogości teoria
 
Encyklopedia PWN
mnogości teoria, teoria zbiorów,
dział matematyki poświęcony badaniu ogólnych własności dowolnych zbiorów (dawniej zwanych mnogościami), niezależnie od tego, jakie obiekty je tworzą.
Teoria mnogości powstała w 2. połowie XIX w., głównie dzięki pracom G. Cantora; na początku XX w. została przedstawiona w postaci aksjomatycznej (E. Zermelo, A. Fraenkel i in.); na gruncie teorii mnogości można zdefiniować wszystkie podstawowe pojęcia matematyczne, jak liczby (całkowite, wymierne, rzeczywiste) wraz z działaniami arytmetycznymi i naturalnym uporządkowaniem, funkcje, relacje itp.; dzięki temu każda teoria matematyczna może być potraktowana jako fragment teorii mnogości.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia