relacja
 
Encyklopedia PWN
relacja
[łac.],
filoz. byt niesamodzielny (akcydens), wiążący 2 byty (z których jeden jest podmiotem relacji a drugi jej kresem) z racji ich współodpowiedniości w jakimś aspekcie;
wymieniana przez Arystotelesa wśród podstawowych kategorii bytów, relacja jest zawsze tylko odniesieniem jednej rzeczy do drugiej, i nie daje się określić bez wskazania swego podmiotu i kresu; w metafizyce identyfikuje się jedynie relacje realne, tzn. takie, których podmiot i kres są realnymi bytami, w odróżnieniu od relacji myślnych, którymi zajmuje się m.in. logika; wśród relacji realnych odróżnia się te, które zachodzą wewnątrz substancji między jej elementami strukturalnymi (tzw. relacje transcendentalne), i te, które wiążą 2 substancje — tzw. relacje kategorialne (np. relacje osobowe, poznanie, postępowanie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia