błąd logiczny
 
Encyklopedia PWN
błąd logiczny,
naruszenie reguł dotyczących czynności poznawczych.
Wśród błędów logicznych wyróżnia się przede wszystkim: 1) błędy w słownym przekazywaniu myśli — wypowiedzi chaotyczne, sprzeczne, używanie wyrażeń niezrozumiałych, nieścisłych, wieloznacznych (amfibologia, ekwiwokacja); 2) błędy we wnioskowaniu — niespełnienie warunków prawomocności wnioskowania (błąd formalny, błąd materialny, quaternio terminorum); 3) błędy w definiowaniu — wadliwa struktura log. definicji, nieadekwatność (błędne koło, ignotum per ignotum); 4) błędy w dowodzeniu — dowód niepoprawnie zbud., niepełny, nie spełniający założonego celu (petitio principii, ignoratio elenchi); 5) błędy w uzasadnianiu — naruszenie zasady racji dostatecznej, uznawanie twierdzeń, nie uzasadnionych należycie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia