kwantyfikator
 
Encyklopedia PWN
kwantyfikator
[ang. quantifier ‘oznacznik ilości’ < łac. qantum ‘ile’, facere ‘czynić’],
log. zwroty: „dla każdego x” oraz „dla pewnego x” używane w logice jako synonimy potocznych wyrażeń „każdy” i „pewien”;
pierwszy z tych zwrotów to kwantyfikator ogólny, zw. dużym, generalnym, oznaczany symbolami „⋀x”, „∀x”, „⊓x”; zwrot drugi to kwantyfikator szczegółowy lub inaczej mały, egzystencjalny, oznaczany symbolami „⋁x”, „∃x”, „Σx”; termin kwantyfikator wprowadzili do logiki niezależnie Ch.S. Peirce (1885) i G. Frege, który używał go w swych badaniach log. od 1879.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia