funkcja zdaniowa
 
Encyklopedia PWN
funkcja zdaniowa,
log. wyrażenie zawierające zmienne, z których co najmniej jedna jest wolna (zmienna logiczna), a które po podstawieniu odpowiednich stałych w miejsce zmiennych wolnych przekształca się w zdanie, np. „x y”, „x jest studentem”;
np. „xy”, „x jest studentem”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia