zdanie
 
Encyklopedia PWN
zdanie,
log. wyrażenie, którego prawdziwość bądź fałszywość są możliwe do stwierdzenia;
zdaniem logicznym jest więc tylko taka wypowiedź, w której coś się o czymś orzeka (zdanie oznajmujące) — wyróżniane w gramatyce innego rodzaju zdania, jak np. pytajne czy rozkazujące, nie są zdania w sensie logicznym. Zdania stanowią osobną kategorię semantyczną wyrażeń, w zakresie której wyodrębnia się różne ich rodzaje zależnie od struktury, tj. stopnia złożoności w budowie poszczególnych zdań; za najprostszą uważa się tzw. zdania atomowe, nie zawierające kwantyfikatorów ani spójników zdaniowych (funktorów zdaniotwórczych od argumentów zdaniowych); zdaniami złożonymi nazywa się te, w których występują funktory zdaniotwórcze od argumentów zdaniowych; pozostałe są zdaniami prostymi; log. własnościami zdań złożonych zajmuje się rachunek zdań. Zdania klasyfikuje się także wg ich modalności, tj. sposobu, w jaki stwierdzają one fakty (zdania asertoryczne, apodyktyczne i problematyczne); dzieli się je też na analityczny i syntet. W naukach empirycznych wyróżnia się zdania obserwacyjne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia