kategorie semantyczne
 
Encyklopedia PWN
kategorie semantyczne, kategorie syntaktyczne,
log. rodzaje wyrażeń językowych, wyodrębniane ze względu na ich rolę składniową (stąd zw. też kategoriami syntaktycznymi) w podziale służącym celom log. analizy języka;
2 wyrażenia należą do tej samej kategorii semantycznej wtedy i tylko wtedy, gdy zastępując jedno z nich przez drugie w danym wyrażeniu sensownym, otrzymujemy również sensowne wyrażenie; gł. kategoriami semantycznymi języka są kategorie semantyczne nazw i zdań; istnieją też (jest ich nieograniczenie wiele) kategorie semantyczne funktorów; twórcą teorii kategorii semantycznych jest S. Leśniewski.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia