analiza logiczna
 
Encyklopedia PWN
analiza logiczna
[gr. análysis ‘rozłożenie’, ‘rozbiór’],
metoda rozwiązywania problemów drogą wyodrębniania i badania zagadnień bardziej podstawowych z zastosowaniem środków szeroko pojętej logiki (semiotyka, logika formalna, metodologia nauk).
Analiza może dotyczyć pojęć oraz rozumowań, w szczególności sposobów wnioskowania i polega na precyzowaniu sensu wyrażeń drogą przekładu terminów niejasnych lub niewyraźnych na terminy wolne od tych usterek, zaczerpnięte z języka ściślejszego, w szczególności z języka logiki, badaniu warunków sensowności empirycznej wyrażeń, szczególnie zdań oraz na badaniu poprawności formalnej różnych odmian rozumowań.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia