pojęcie
 
Encyklopedia PWN
pojęcie,
filoz. ujęcie poznawcze treści rzeczy, powstałe przez utworzenie w intelekcie znaku tej rzeczy, dzięki któremu rozumie się, to, czym ona jest;
problem istnienia odpowiedników pojęć był przedmiotem średniowiecznego sporu o uniwersalia; wg nowożytnych empirystów pojęcia są wytworem procesu abstrahowania na podstawie danych doświadczenia, wg racjonalistów są tworzone przez umysł niezależnie od doświadczenia; I. Kant odróżnił pojęcia aprioryczne (czyste pojęcia intelektu) i aposterioryczne, określające klasy przedmiotów danych w doświadczeniu lub wytworzonych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia