rachunek kwantyfikatorów
 
Encyklopedia PWN
rachunek kwantyfikatorów, logika kwantyfikatorów,
dział logiki, w którym przyjmuje się wszystkie terminy i twierdzenia rachunku zdań, a ponadto wprowadza się, jako stałe symbole, kwantyfikatory.
Rachunek kwantyfikatorów jest też zw. rachunkiem predykatów (predykat) albo rachunkiem funkcyjnym węższym (gdy kwantyfikatory wiążą tylko zmienne indywidualne) lub rozszerzonym (gdy kwantyfikatory wiążą zmienne wyższych rzędów); szerokim rachunkiem kwantyfikatorów o nieskończonej liczbie rzędów jest teoria typów log. — log. teoria zakładająca rachunek zdań i zawierająca kwantyfikatory jako specyficzne symbole stałe (logiczna stała); oprócz reguł wnioskowania, właściwych dla zwykłego rachunku zdań (np. odrywania, podstawiania), rachunek kwantyfikatorów obejmuje także reguły swoiste, np. operacje opuszczania, dołączania kwantyfikatorów (ogólnego i szczegółowego) lub uogólniania wyrażeń.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia