sylogizm
 
Encyklopedia PWN
sylogizm
[gr.],
log. w logice tradycyjnej schemat wnioskowania pośredniego (w postaci implikacji), złożonego z 2 przesłanek i wynikającej z nich konkluzji, w którym: 1) następnik jest zdaniem łączącym w całość 2 elementy, z których każdy występuje w jednej z przesłanek; 2) poprzednik jest koniunkcją 2 zdań (przesłanek) mających jeden termin wspólny nie występujący w następniku;
termin, który jest zawarty w obu przesłankach, zw. jest terminem średnim; termin będący podmiotem następnika (wniosku) nazywa się terminem mniejszym, orzecznik w następniku zwie się terminem większym; schematy wnioskowania sylogistycznego powstające w drodze przekształcenia zdań są zw. trybami sylogistycznymi; tradycyjnie rozróżnia się sylogizm: hipotetyczny, hipotetyczno-kategoryczny i kategoryczny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia