ekwiwokacja
 
Encyklopedia PWN
ekwiwokacja
[łac. aequivocatio ‘dwuznaczność’ < aequus ‘równy’, vocere ‘nazywać’],
błąd logiczny polegający na użyciu jakiegoś terminu w danej wypowiedzi w kilku różnych znaczeniach lub w taki sposób, że nie wiadomo, o które z potencjalnych znaczeń chodzi;
poprawność wypowiedzi wymaga użycia terminu w tym samym znaczeniu, ilekroć występuje, lub jasnego określenia, o które ze znaczeń chodzi.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia