błędne koło
 
Encyklopedia PWN
błędne koło, łac. circulus vitiosus,
log. błąd popełniany w definiowaniu bądź we wnioskowaniu.
B.k. w definiowaniu (circulus in definiendo) — gdy definiuje się dane wyrażenie za pomocą tego samego wyrażenia (idem per idem); b.k. w rozumowaniu (circulus in demonstrando) — gdy zdanie, które ma być dowiedzione, przyjmuje się za jedną z przesłanek jego dowodu (petitio principii); błędne koło może być bezpośrednie (w jednym dowodzie lub definicji) lub pośrednie (w ciągu dowodowym lub definicyjnym).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia