paradoks
 
Encyklopedia PWN
paradoks
[gr. parádoxos ‘nieoczekiwany’, ‘niewiarygodny’],
rozumowanie, którego każdemu elementowi towarzyszy pozorna oczywistość, a które okazuje się wadliwe, ponieważ prowadzi do takich wniosków, z których każdy z osobna jesteśmy skłonni uznać za prawdziwy, a które są w jawnej sprzeczności ze sobą lub z uprzednio przyjętymi założeniam;
paradoks powstaje najczęściej wskutek popełnienia błędu log. lub, ogólnie, z powodu niedokładności używanego w rozumowaniu języka, zwłaszcza nieostrości znaczenia wyrazów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia