aporia
 
Encyklopedia PWN
aporia
[gr. aporía ‘bezdroże’, ‘trudność’, ‘bezradność’],
filoz. trudność w rozumowaniu, pozornie nie dająca się przezwyciężyć;
termin stosowany przez starożytnych filozofów greckich na oznaczenie rozważań nad pewną kwestią sporną (aporema), dopuszczającą 2 przeciwne sobie rozstrzygnięcia; rozważania te prowadziły często do wniosków niezgodnych z doświadczeniem, z poczuciem oczywistości i powszechnym mniemaniem (paradoks) lub do konkluzji sprzecznych między sobą (antynomia).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia