sceptycy
 
Encyklopedia PWN
sceptycy
[gr. sképtomai ‘oglądam’, ‘śledzę’, ‘badam’],
zwolennicy kierunku filozoficznego, kształtującego się w Grecji w IV i III w. p.n.e., negujący możliwość poznania doskonałego;
za właściwego twórcę kierunku uznaje się Pyrrona z Elidy; sceptycy pozostawali w opozycji do dogmatyków, dążących do stawiania tez filozoficznych (perypatetycy, epikurejczycy, stoicy); postulowali powstrzymywanie się od sądów, by zapewnić sobie stan niewzruszonego spokoju i bezbolesnej obojętności (Arkesilaos z Pitane, Sekstus Empiryk, Ainezydem z Knossos, Karneades z Cyreny i in.);
Bibliografia
L. JOACHIMOWICZ Sceptycyzm grecki, Warszawa 1972.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia