sceptycyzm
 
Encyklopedia PWN
sceptycyzm
[gr. sképtomai ‘obserwuję’],
stanowisko odrzucające możliwość uzyskania wiedzy pewnej i uzasadnionej (s. teoriopoznawczy);
sceptycyzm metodologiczny postuluje krytycyzm wobec twierdzeń naukowych, przyjmowanych jedynie na mocy autorytetu i zaleca podejmowanie na nowo badań, gdy dotychczasowe rezultaty budzą wątpliwości (wywodzi się od R. Descartesa); pot. powątpiewające ustosunkowanie się do czegoś.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia