eleaci
 
Encyklopedia PWN
eleaci,
grecka szkoła filozoficzna działająca VI–V w. p.n.e. w Elei;
eleaci ufali wyłącznie rozumowi i dedukcji, sądzili, że myśl zawsze odtwarza coś istniejącego, natomiast zmysły ulegają złudzeniom; odrzucając poznanie zmysłowe negowali wielość rzeczy i ich ruch; przyjmowali, że istnieje tylko jeden byt, niezmienny i nieuchronny; prekursorem eleatów był Ksenofanes z Kolofonu; do eleatów należeli m.in. Zenon z Elei i Melissos z Samos; eleaci występowali przeciwko jońskiej filozofii przyrody; mieli wpływ na Empedoklesa z Akragas, Anaksagorasa z Kladzomen, Demokryta z Abdery i Platona.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia