Leukippos
 
Encyklopedia PWN
Leukippos, Leucyp, gr. Leúkippos, żył w V w. p.n.e.,
filozof grecki;
uważany za współtwórcę (wraz ze swoim uczniem Demokrytem) starożytnego atomizmu; genezę jego poglądów wiąże się z tradycją jońskiej filozofii przyrody i założeniami szkoły eleatów; wobec niewielkiej liczby zachowanych świadectw historycznych istnienie Leukipposa było podawane w wątpliwość — w starożytności pogląd taki głosił Epikur; historyczność Leukipposa uznawali natomiast Arystoteles i Teofrast z Eresos; wg zwolenników historyczności Leukippos urodził się w Milecie, Abderze lub Elei i żył współcześnie z Empedoklesem z Akragas, pobierał też nauki u Zenona z Elei; wg nich niektóre z pism przypisywanych Demokrytowi są autorstwa Leukipposa
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia